Τηλεχειρισμός για Φορτία iQ-1000-L

Τηλεχειρισμός για Φορτία 240Volt iQ-1000-L

Χαρακτηριστικά
● Δύο έξοδοι για συσκευές 220-240Volt ac (Φώτα, μικροσυσκευές κλπ)
● Auto learn για τα τηλεχειριστήρια
● Εξαιρετικά μικρό μέγεθος 45x45x25 χιλ. (χωρά σε ηλεκτρολογικά κυτία)
● Κυλιόμενου κωδικού

Σχετικά Προϊόντα