Τηλεχειριστήριο JJ-RC-I9

Τηλεχειριστήριο JJ-RC-I9 μικρό σχεδόν για κάθε χρήση.

Αποκλειστικά με κυλιόμενο κωδικό ασφαλείας.

H συχνότητα λειτουργίας είναι 433.92MHz.

Σχετικά Προϊόντα