Τηλεχειριστήριο SE-104

Τηλεχειριστήριο SE-104, μικρό σχεδόν για κάθε χρήση.

Αποκλειστικά με κυλιόμενο κωδικό.

Η συχνότητα λειτουργίας είναι 433.92 MHz.

Μεγάλη εμβέλεια και μεγάλης αντοχής πλαστικά μέρη.

Σχετικά Προϊόντα