Τηλεχειριστήριο SM50H

Τηλεχειριστήριο SM50H, μικρο σχεδόν για κάθε χρήση.
Αποκλειστικά με κυλιόμενο κωδικό ασφαλείας (Μπλέ LED).
Οι συχνότητες λειτουργίας είναι 433.92MHz.

Σχετικά Προϊόντα